bg.pets-trick.com
Информация

Преходноклетъчен карцином при кучета

Преходноклетъчен карцином при кучета


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Преходноклетъчен карцином при кучета: 18 случая (1988-1992).

Прегледани са записите на 18 кучета с преходноклетъчен карцином на пикочните пътища. Средната възраст на кучетата е 9 години (диапазон от 2,6 до 13 години), а 12 са непокътнати мъжки кучета. От 18 тумора, 11 са имали cT1 тумор (pT1, n = 11, pT2, n = 0) и седем са имали cT2 тумор (pT2, n = 4, pT3, n = 3). При 12 кучета (66%) основното място е пикочният мехур, напомнящото има тумори, включващи бъбреците, дисталния уретер, уретрата или периуретералните тъкани. По време на представянето, 11 кучета нямат данни за метастатично заболяване, а седем кучета са имали метастази в лимфните възли, всички кучета са имали неоплазия на поне един тазов лимфен възел. Всички кучета са лекувани с комбинация от операция, химиотерапия и радиация. Туморите са лекувани само с операция при 10 кучета, с неоадювантна химиотерапия при седем кучета и само с радиация при едно куче. Тринадесет кучета оцеляха повече от 6 месеца след диагнозата. Средното време на преживяемост за кучета с метастази или които не са получавали неоадювантна химиотерапия е 5,6 месеца, средното време на преживяемост за кучета с неметастатични, неоадювантно лекувани тумори е 7,9 месеца. Времето за оцеляване е повлияно значително от степента на заболяването (P =.01) и метода на лечение (P=.02) с кучета, които са имали неметастатични, неоадювантно лекувани с химиотерапия тумори, оцеляват значително по-дълго от кучета, които са имали метастатично заболяване към момента на представяне. Прогнозата за кучета с преходноклетъчен карцином на пикочния мехур е повлияна значително от степента на заболяването (P =.001) и метода на лечение (P=.03), като кучета, които са имали неметастатични, неоадювантно лекувани с химиотерапия тумори, оцеляват значително по-дълго от кучетата с метастатично заболяване към момента на представяне.


Гледай видеото: Масови случаи на отровени кучета в Сопот