bg.pets-trick.com
Информация

Застойна сърдечна недостатъчност при кучета

Застойна сърдечна недостатъчност при кучета


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Застойна сърдечна недостатъчност при кучета се среща все по-често, като все по-голям брой случаи имат етиология на неисхемична дилатационна кардиомиопатия. Установени са ехокардиографски параметри, за да се определи вероятността за успех с използването на сърдечна трансплантация (HTX) като опция за лечение в тази популация, с по-ниска фракция на изтласкване или фракционно скъсяване или и двете, по-късо ляво предсърдие (LA) към аортата съотношение на корен (AO), по-ниско E/e′ и по-високи LVIDs и/или RWT се свързват с лоша прогноза [[1](#jvim15248-bib-0001){ref-type="ref"}, [2 ](#jvim15248-bib-0002){ref-type="ref"}, [3](#jvim15248-bib-0003){ref-type="ref"}, [4](#jvim15248-bib-0004 ){ref-type="ref"}, [5](#jvim15248-bib-0005){ref-type="ref"}].

Тъй като HTX е окончателното лечение за кучета с неисхемична болест на сърцето (NIHD), наложително е да се идентифицират клиничните и ехокардиографски параметри, които най-точно прогнозират преживяемостта след HTX. Доколкото ни е известно, това е първото проучване, което определя това с помощта на добре характеризирана група кучета, подложени на HTX с минимално проследяване от 1 година. Използвайки по-голям размер на извадката от повечето проучвания, цитирани по-рано, ние успяхме да сравним използването на редица ехокардиографски променливи за прогнозиране на резултата след HTX в популация със значителен принос на кучета с исхемична дилатационна кардиомиопатия.

1. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ {#jvim15248-sec-0008}

========================

Това проучване е одобрено от Институционалния комитет за грижа и използване на животните на Университета на Мисури (Канзас Сити) и е извършено съгласно принципите на Закона за хуманно отношение към животните и Ръководството на Националния изследователски съвет на Съединените щати за грижа и използване на лабораторни животни. Кучетата бяха наети от списъка на чакащите на Ветеринарната болница на Университета на Мисури и всички бяха лекувани и проследявани във ветеринарната болница на Университета на Мисури.

Критериите за включване бяха, както следва: кучето има окончателна диагноза дилатационна кардиомиопатия (миокардна фиброза, нарушение на миофибрите, рестриктивна кардиомиопатия или хипертрофична кардиомиопатия), беше в списък на чакащи за ортотопична сърдечна трансплантация и беше на ≥1 година. Критериите за изключване са следните: диагноза на ендокардна маса, вродено сърдечно заболяване, първична белодробна хипертония и белодробна хипертония, вторична спрямо други причини. Включени са кучета, претърпели сърдечна операция за възстановяване на вродени сърдечни дефекти или коронарна артериална болест. Включени са кучета с вродени сърдечни дефекти, тъй като се съобщава, че са изложени на повишен риск от развитие на сърдечна недостатъчност и се смята, че са изложени на повишен риск от исхемична дилатационна кардиомиопатия. Кучетата бяха изключени от проучването, ако са имали доказателства за продължаваща сърдечна недостатъчност при липса на окончателна структурна сърдечна аномалия (т.е. разширено сърце и застойна сърдечна недостатъчност), като заболяване на митралната клапа, перикарден излив или открит овален отвор. По подобен начин кучета, които са имали доказателства за продължаваща систолна сърдечна недостатъчност и белодробна артериална хипертония (БАХ), не са включени в проучването. Кучетата с клинични признаци и данни за ПАХ чрез катетеризация на дясното сърце (RHC) бяха изключени от проучването.

Предварителното лечение с RHC беше извършено с кучето в ляво странично легнало положение. 16 френски (Fr) артериален катетър беше въведен в дясната или лявата каротидна артерия и напреднат към аортната дъга. 7 Fr балонен катетър за пълнене (Pf) беше поставен в аортата през водещия катетър. Многофункционален катетър 6 Fr беше позициониран в лявата камера през аортната клапа с изпуснат балон 2 ,mm. 5 ,ml спринцовка, пълна с хепаринизиран физиологичен разтвор, беше свързана към балонния катетър за пълнене под налягане. Водещият катетър беше поставен напред дистално от оклузивния балон в аортната дъга, за да се осигури поток през аортната дъга. След това оклузионният балон беше изместен, за да бъде позициониран точно под лявата подключична артерия. Балонът се наду до 20 ,mm ,Hg и балонът се придвижи напред, за да бъде позициониран на 1 ,cm дистално от каротидната артерия.

След 5-минутен период две кучета бяха отстранени от изследването поради технически трудности. Бяха записани общо 22 кучета, от които 13 кучета бяха включени в исхемичния DCPC. При четири от 22 кучета данните бяха загубени и следователно 16 кучета бяха включени в проучването.

2.3. Процедура {#joa312074-sec-0005}

--------------

След получаване на писмено информирано съгласие от собствениците, кучетата бяха премедикацирани с интравенозен мидазолам (0,02‐0,04 ,mg/kg) и медетомидин (0,02‐0,04 ,mg/kg) и предварително оксигенирани. Общата анестезия се индуцира и поддържа с изофлуран (1-2%) в кислороден поток (3-5 ,L/min).

След катетеризация на каротидна артерия и югуларна вена, кучетата бяха поставени на ECMO. По време на екстракорпоралната циркулация е използван външен топлообменник за поддържане на телесната температура 36,5-37°C. Животните бяха хепаринизирани при 400 U/kg за поддържане на активирано време на съсирване (ACT) от >,250 ,секунди. Две канюли бяха поставени в каротидната артерия (CMA, Edwards, Irvine, CA) и феморалната артерия (Medtronic, САЩ) с техниката на Seldinger. Хепаринизиран физиологичен разтвор (10 ,mL/kg) се влива по време на катетеризацията. Артериалната канюла беше поставена с монитор за налягане, който регистрира налягания над 50 ,mmHg. Бедрена артерия (Arrow, САЩ) също беше канюлирана за проследяване на интраоперативно кръвно налягане (BP), като се използва апарат за интраартериално налягане (Pressure Monitoring Sensors, BMEYE, Kortrijk, Белгия). Белодробна артерия (PASMC, Edwards, Irvine, CA) се канюлира в шест животни и се използва за измерване на систоличното налягане на лявата камера (LVSP). ECMO се стартира и поддържа при 5 ,L/min в O~2~ и 60 ,mL/kg/min в CO~2~ (Hospal, Brouage, Франция) с помощта на перисталтична ролкова помпа. Всички катетри бяха тунелирани подкожно и кожата беше затворена с 2-0 неабсорбируема коприна. Животните са поставени в индивидуални клетки със свободен достъп до вода и храна. Инхалационната анестезия се поддържа с изофлуран (2 ,%) и кислородът се прилага през дихателния кръг. Кръвните проби са взети от артериалната линия за хематологични анализи по време на канюла. Кръвните проби се центрофугират при 2500*g* за 10 ,минути и плазмата се съхранява при -20°C.

Ехокардиографски измервания

------------------------------

За всички ехокардиографски оценки беше използвана ултразвукова система Philips EPIQ 7 с многочестотна линейна сонда (0,5-3,0 ,MHz).


Гледай видеото: Ürək çatışmazlığı olan pasiyentlərin müalicəsində beta blokatorların istifadəsi.