bg.pets-trick.com
Информация

Хипоплазия на ириса при кучета

Хипоплазия на ириса при кучета


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Хипоплазия на ириса при кучета и котки: клинични, рентгенови и патологични находки в 40 случая (2005-2013 г.).

Хипоплазията на ириса е вродена аномалия на ириса, характеризираща се с асиметрично намаляване на размера на единия или двата ириса. Основният клиничен признак на това състояние е намалената видимост на ириса по време на мидриаза. Това заболяване, причинено от генетично рецесивно автозомно заболяване, води до прогресивно помътняване на роговицата с атрофия на ириса и в крайна сметка до слепота. Целта на настоящото изследване е да опишат клиничните, рентгенографските и патологичните находки на случаите с това заболяване, наблюдавани в Университетската ветеринарна болница в Бари (Италия) през годините 2005-2013. Прегледани са записите на 40 случая с хипоплазия на ириса на дясното или лявото око, потвърдени от хистопатология. От тези случаи дясното око е било засегнато в 17 (42,5%) и лявото око в 23 (57,5%) случая. В три случая е установена фамилна анамнеза за хипоплазия на ириса. Средната възраст към момента на поставяне на диагнозата е 8,3 месеца (диапазон 0-24 месеца). Имаше 23 (57,5%) женски кучета и 17 (42,5%) мъжки кучета. Всички кучета са представени с намалена зрителна острота (в диапазона от 0,08 до 0,5) в засегнатото око, в 27 (67,5%) случая това е едностранно. При фундоскопското изследване се установява асиметрично намаляване на диаметъра на ириса във всички случаи. При 13 (32,5%) кучета е установено нормално очно дъно, при четири (10%) очи очното дъно е замъглено или хипорефлексно, а при две (5%) кучета очното дъно е нормално. Ултразвуковото изследване разкрива двустранни нормални ириси в седем (17,5%) случая, асиметрично намаляване на размера на ириса в 15 (37,5%) случая и липса на ириса в 12 (30%) случая. Хипоплазия на предната камера е установена в шест (15%) случая, а в три (7,5%) случая е регистрирана хипоплазия на задната камера. Основните аномалии, регистрирани в очите с хипоплазия на ириса, са дегенерация на ретината (15%), увеит (7,5%) и катаракта (7,5%). Хипоплазията на ириса е автозомно рецесивно вродено заболяване, което може да доведе до ранно зрително увреждане или слепота. При кучета и котки с намалена зрителна острота и/или помътняване на роговицата трябва да се подозира хипоплазия на ириса. Това проучване подчертава полезността на ултразвуковото изследване при идентифицирането на хипоплазия на ириса. Той също така подчертава значението на извършването на пълен офталмологичен преглед за оценка на основните очни аномалии в случаите с хипоплазия на ириса. Според нас хирургичното лечение на засегнатите очи не е показано.